Pénzügyi ügyintéző

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. november 1-től 2017. szeptember 30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat vagyonának analitikus nyilvántartása, gépi feldolgozása, főkönyvi számlákkal való egyeztetése, egyéb analitikus nyilvántartások vezetése, leltári feladatok ellátása, közreműködés a költségvetési és zárszámadási munkában, utalási feladatok ellátása, személyügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztály szerinti képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        önkormányzati pénzügyi területen szerzett gyakorlat

        KIRA, EPER rendszer ismerte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Görög István jegyző nyújt, a 94/510-225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gencsapáti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 473-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gencsapáti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9721 Gencsapáti, Hunyadi János út 229. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 473-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Görög István jegyző részére a gencsapati@savaria.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Dr. Görög István jegyző, Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gencsapati.hu - 2016. október 10.

        Vas Népe - 2016. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 3 havi próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761595   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.