Igazgatási ügyintéző

Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatkör, szociális és gyámügyi feladatkör, földművelésügyi feladatkör,hatósági feladatkör, állat-egészségügyi feladatkör, környezetvédelmi feladatkör,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, felsőfokú szakirányú képesítés,

        ECDL

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség, átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt László Piroska nyújt, a +3693560001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1579-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1579-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Személyesen: László Piroska, Zala megye, 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.Gelse.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.Gelse.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822523   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.