Pénztáros - recepciós

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fabriczius József Általános Iskola
Uszoda

Pénztáros - recepciós

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház, Mogyoródi út 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénztárosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Pénzügyi végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló iratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy József Attila nyújt, a 0628585190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Sport utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAM/499/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénztáros - recepciós.         Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Sport utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAM/499/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pénztáros - recepciós.

        Elektronikus úton Nagy József Attila részére a gamesz@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gamesz.veresegyhaz.hu - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gamesz.veresegyhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822384   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.