Gazdasági ügyintéző

Gazdasági Ellátó Szervezet - Lenti

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági Ellátó Szervezet - Lenti

Gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézménye és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek könyvelési feladatainak ellátása, beszámolók alapbizonylatainak összeállítása, belső ellenőrzéshez szükséges információk megadása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai

        szakmai önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek

        nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csurilla Zsuzsanna nyújt, a 92/551-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Ellátó Szervezet - Lenti címére történő megküldésével (8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/2016/4 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Ellátó Szervezet - Lenti címére történő megküldésével (8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/2016/4, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.

        Személyesen: Csurilla Zsuzsanna, Zala megye, Lenti 8960, Gyöngyvirág utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézmény vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Polgármesteri Hivatal Lenti, Zrínyi u. 4. - 2016. november 15.

        Lenti Város Önkormányzatának honlapja - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő mértéke: 3 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815111   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.