Falugondnok

Gasztony Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gasztony Község Önkormányzata

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9952 Gasztony, Fő utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törtvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szalmai Program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állapolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség

Elvárt kompetenciák:

        a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely,

        Jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely

        Jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállallja

        érvényes gépjárművezetői engedély másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Szabolcs Polgármester nyújt, a 06706069533 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gasztony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9952 Gasztony, Fő utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-1802/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Gasztony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9952 Gasztony, Fő utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-1802/2016, valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

        Személyesen: Nagy Szabolcs Polgármester, Vas megye, 9952 Gasztony, Fő utca 39. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelennek nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815068   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.