Óvodapedagógus

Gárdonyi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gárdonyi Óvoda Zichyújfalui Tagóvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8112 Zichyújfalu, Kastélykert .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapadógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gárdonyi Óvoda címére történő megküldésével (2484 Agárd, Óvoda utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Gárdonyi Óvoda címére történő megküldésével (2484 Agárd, Óvoda utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Fekete Györgyné részére a oviagard3@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fekete Györgyné, Fejér megye, 2484 Agárd, Óvoda utca 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761527   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.