Kisgyermeknevelő

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
GNOB Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével, valamint a bölcsődei nevelés, gondozási alapelvekkel megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket. Harmonikus testi, pszichés, szellemi fejlődés segítése az életkor és az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Együttműködik az igénybe vevőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, középiskola/gimnázim és csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), emelt szintű bölcsődei szakgondozó (OKJ) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ) ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt kizáró ok nem áll fenn, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló oklevél vagy bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kajtár Anikó nyújt, a 06703336280 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2016. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő .         Postai úton, a pályázatnak a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2016. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő .

        Személyesen: Kajtár Anikó , Bács-Kiskun megye, 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak személyes elbeszélgetésen vesz részt az intézmény vezetőjével és a bölcsőde szakmai vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gara.hu - 2016. november 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiíró fenntartja a jogát a pályázat eredménytelenné való nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830035   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.