Családsegítő, családgondozó

Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete

családsegítő, családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítői munkakörbe tartozó szakmai munka végzése az 1997. évi XXXI. törvény alapján Gara és Bácsszentgyörgy községekben. Feladatok: Életvezetési tanácsadás Krízishelyzetben segítő beavatkozás Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadás szervezése Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel Beilleszkedést segítő csoportok szervezése, vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet II.mellékletében foglalt képesítési előírásoknak megfelelően,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Empátia, alkalmazkodó- és problémamegoldó képesség, önállóság és terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Süke Amália nyújt, a 0679456322 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/1771-7/2016. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő, családgondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/1771-7/2016. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő, családgondozó.

        Személyesen: dr. Süke Amália, Bács-Kiskun megye, 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázat eredménytelenné való nyilvánításra.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gara.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750018   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.