Kisgyermeknevelő

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1026 Budapest, Gárdonyi Géza utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gondozott gyermekek érzelmi, értelmi, testi fejlődésének biztosítása a szakmai alapelveknek megfelelő gondozással, neveléssel. Munkavégzés folyamatos, megszakítás nélküli.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekotthonban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakképesítést igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány, egészségi alkalmasság igazolása, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bába-Mészáros Karolina nyújt, a 06-20/771-5156 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig: 679/2016. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok címére történő megküldésével (1063 Budapest, Kmety György utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig: 679/2016., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton Bába-Mészáros Karolina részére a gardonyigyermekotthon@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén nővérszállót biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826301   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.