2 fő könyvtáros,

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
részmunkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
1. sz. régió

2 fő könyvtáros,

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Ugocsa u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás és szükség szerint a régió tagkönyvtáraiban helyettesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros egyetemi vagy főiskolai végzettség;,

        MS Office modulok készség szintű alkalmazása, integrált könyvtári rendszerek ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Corvina integrált rendszer ismerete,  WEB 2.0 eszközök ismerete,  jó kommunikációs készség.  nyitottság, kreativitás  empátia, tolerancia

         gyerekekkel végzett munkában való tapasztalat,

         hasonló munkakörben megszerzett, legalább 3 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         önéletrajz,  a végzettséget, és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-4337/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő könyvtáros,.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-4337/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő könyvtáros,.

        Elektronikus úton Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a régió igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Kizárólag azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek a megjelölt benyújtási határidő napján 00 óráig leadásra kerültek, és tartalmazzák mindazon dokumentumokat, amelyek a kiírásban szerepelnek.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A munkakör 2018. szeptember 10-én töl

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros Önkormányzata honlapja - 2018. július 9.

        Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja - 2018. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikusan, az [email protected] e-mail címre. Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-4337/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

ID: 3445257   Megjelentetés dátuma: 2018.07.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.