Könyvtáros

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
1. sz. régió

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Ugocsa u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati tevékenység és szükség szerint a régió tagkönyvtáraiban helyettesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros egyetemi vagy főiskolai végzettség;,

        integrált könyvtári rendszerek ismerete, MS Office modulok készség szintű alkalmazása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Corvina integrált rendszer ismerete • WEB 2.0 eszközök ismerete • jó kommunikációs készség • nyitottság, kreativitás • empátia, tolerancia • gyerekekkel végzett munkában való tapasztalat, • hasonló munkakörben megszerzett, legalább 3 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • önéletrajz, • a végzettséget, és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-8569/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-8569/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a régió igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
Kizárólag azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek a megjelölt benyújtási határidő napján 00 óráig leadásra kerültek, és tartalmazzák mindazon dokumentumokat, amelyek a kiírásban szerepelnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros Önkormányzata honlapja - 2017. november 7.

        Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja - 2017. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat elektronikus úton, az [email protected] e-mail címre kell benyújtani. Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-8569/2017., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fszek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 7.

ID: 3237245   Megjelentetés dátuma: 2017.11.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.