Könyvtáros

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
3. sz. régió

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 167.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás és szükség szerint a régió tagkönyvtáraiban helyettesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség,

        MS Office modulok készség szintű alkalmazása

        integrált könyvtári rendszerek ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Corvina integrált rendszer ismerete

        WEB 2.0 eszközök ismerete

        nyitottság, kreativitás

        hasonló munkakörben megszerzett, 3 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz,

        a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-2681/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-2681/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére a allaspalyazat@fszek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Főigazgatói Titkárság, Budapest, 1088 Budapest, Reviczky u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a régió igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
Kizárólag azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek a megjelölt benyújtási határidő napján 14 óráig leadásra kerültek, és tartalmazzák mindazon dokumentumokat, amelyek a kiírásban szerepelnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros honlapja - 2017. április 6.

        Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja - 2017. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja: : Személyesen, munkanapokon 10.00-14.00 óra között a VIII. ker. Reviczky u. 1. szám alatt a Főigazgatói Titkárságon, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak címezve (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1) . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-2681/2017., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. E-mailen: allaspalyazat@fszek.hu A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 6.

ID: 3004444   Megjelentetés dátuma: 2017.04.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.