Könyvtáros

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
3. sz. régió

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás és szükség szerint a régió tagkönyvtáraiban helyettesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Szakirányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség,

        MS Office modulok készség szintű alkalmazása, integrált könyvtári rendszerek ismerete, hasonló munkakörben megszerzett, legalább 3 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Corvina integrált rendszer ismerete • WEB 2.0 eszközök ismerete • nyitottság, kreativitás • jó kommunikációs készség • tolerancia, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • önéletrajz, • a végzettséget, és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-7829 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-7829, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: Főigazgatói titkárság, Budapest, 1084 Budapest, Reviczky u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a régió igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros Önkormányzata honlapja - 2016. október 11.

        Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak címezve (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1) személyesen, munkanapokon 10.00-14.00 óra között a VIII. Reviczky u. 1 szám alatt a Főigazgatói Titkárságon. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-7829/2016., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. Kizárólag azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek a megjelölt benyújtási határidő napján 14 óráig leadásra kerültek, és tartalmazzák mindazon dokumentumokat, amelyek a kiírásban szerepelnek.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fszek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763430   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.