Könyvtáros

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
3. sz. régió

könyvtárvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 167.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár működésének szervezése, irányítása. Részvétel a FSZEK szakmai munkájában. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás Rákosmente kerületi művelődési- és oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel. Feladatait a régióigazgató irányításával látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és b) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

        irodai programcsomagok (MS Word, Excel, Power Point, böngészők) gyakorlott, felhasználói szintű ismerete, integrált könyvtári rendszer gyakorlott felhasználói szintű használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nyelvismeret, vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, a könyvtár működtetésére vonatkozó szakmai elképzelés, a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

        - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-7851/2016 , valamint a beosztás megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-7851/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: Főigazgatói titkárság, Budapest, 1084 Budapest, Reviczky u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a régió igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros Önkormányzata honlapja - 2016. október 11.

        Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak címezve (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1) , munkanapokon 10.00-14.00 óra között a VIII. ker. Reviczky u. 1 szám alatt a Főigazgatói Titkárságon. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-7851/2016., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. Kizárólag azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek a megjelölt benyújtási határidő napján 14 óráig leadásra kerültek, és tartalmazzák mindazon dokumentumokat, amelyek a kiírásban szerepelnek.
A könyvtárvezetői megbízás 2016. december 1-től 2018. november 30 -ig terjedő, határozott időre szól, a fennálló, vagy a megbízással egyidejűleg az érvényesen pályázó képesítésének megfelelő munkakörbe történő kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony mellett. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fszek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763429   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.