Bérszámfejtő, munkaügyi előadó

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

bérszámfejtő, munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064 Budapest, Rózsa utca 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

KIRA programban való közalkalmazottak beléptetése-kiléptetése, átsorolások, pótlékok, távollétek. megbízások, nem rendszeres juttatások számfejtése, készítése.
Létszámok nyilvántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Bér-munkaügy,

        Bér-munkaügy - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak feladóvevénye.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3539/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtő, munkaügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona címére történő megküldésével (1064 Budapest, Rózsa utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3539/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtő, munkaügyi előadó.

        Elektronikus úton Bodogán Lászlóné részére a penzugy@vazsonyiidosotthon.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a bizottság véleményezi, majd az intézményvezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832013   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.