Mentálhigiénés munkatárs

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

Mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064 Budapest, Rózsa utca 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális ügyintézés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Szociális munkás, szociális asszisztens,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak postai feladóvevénye.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2299/20/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona címére történő megküldésével (1064 Budapest, Rózsa utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2299/20/2016, valamint a munkakör megnevezését: Mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton Barta Zsolt részére a rozsa@vazsonyiidosotthon.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a bizottság véleményezi, majd az intézményvezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742555   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.