Szociális és mentálhigiénés munkatárs

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
mentálhigiénés csoport

székhely szociális és mentálhigiénés csoportvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Bogáti út 72.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1/2000. (I.7:) SzCsM rendelet alapján a szakosított ellátást nyújtó, bentlakásos ellátást biztosító intézmény székhelyén élő 140 fő ellátott mentálhigiénés és foglalkoztatási feladatainak megszervezése, irányítása, ellenőrzése. A szociális és mentálhigiénés csoport zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles szociális munkás, egészségfejlesztő mentálhigiénikus,

        mentálhigiéné területén - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség, kapcsolatteremtő képesség, empátia ,

        Vezetői készségek, képességek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettség másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat • szakmai gyakorlat igazolása,

        nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszűnteti, a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Bogáti út 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55-9/2016. , valamint a beosztás megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Bogáti út 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55-9/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Vass Péter intézményvezető részére a bogat@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nyugatrmk.hu - 2016. szeptember 26.

        www.budapest.hu - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.idosekotthona-szombathely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739703   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.