Élelmezési raktáros

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Idősek Otthona Gyula
élelmezés

élelmezési raktáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A beérkezett anyagokat szabályszerűen átveszi, az erre a célra szakosított raktárban előírásoknak megfelelően felelősséggel tárolja és kezeli.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, logisztikai,raktáros szakképesítés,,

        Igen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        élelmiszeripari ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalosné Csabai Erzsébet Katalin nyújt, a 66/561-370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula címére történő megküldésével (5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gy:13-9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezési raktáros.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula címére történő megküldésével (5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gy:13-9/2016, valamint a munkakör megnevezését: élelmezési raktáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követően személyes meghallgatás lehetőségével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a jelentkezőkről, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        intézményi hírdetőtábla - 2016. október 4.

        Gyulai Hírlap - 2016. október 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751411   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.