Műszaki csoportvezető

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. XI. ker.

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

Műszaki csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A műszaki csoport irányítása, koordinálása; melyhez a mosodai munkák, udvari munkák, karbantartói munkák, gépjárművezetők munkája, valamint a raktár tartozik.
Munkájának részét képezi a területet érintő beszerzésekhez, javításokhoz, árajánlatok begyűjtése.
646 fő idős ellátását biztosító épületek, gépek folyamatos üzemeltetésének biztosítása.
A külső szerződések műszaki specifikációjának elkészítése. Közbeszerzés köteles építési beruházások (felújítások) ügyintézése. Külső szerződéses partnerekkel a kapcsolattartás. A beérkező számlák ellenőrzése, igazolása.
Csoportba tartozó 20 fő közalkalmazott napi munkájának koordinálása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Műszaki főiskolai, vagy egyetemi szintű végzettség,

        Vezetői tapasztalat műszaki területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közbeszerzés területén szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Tárgyalási és kommunikációs készség,

        Jó szintű Szervező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Megyaszai Mariann nyújt, a 06-30-380-66-02 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. XI. ker. címére történő megküldésével (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4017/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. XI. ker. címére történő megküldésével (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4017/2016, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki csoportvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A 9-12. pontja szerint, továbbá az intézmény MU-IV-01 munkautasítása szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kamerdo.hu - 2016. november 28.

        www.budapest.hu - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831919   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.