Minőségirányítási koordinátor

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. XI. ker.

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

Minőségirányítási koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A minőségügyi rendszer működtetése és fejlesztése.
• Minőségirányítási- és biztosítási feladatok szervezése, irányítása és ellenőrzése.
• Az Intézmény minőségügyi politikájának kialakítása, fejlesztése és az aszerinti működés biztosítása.
• Az általa felügyelt, illetve végzett műveletekről az előírt nyilvántartások vezetése, a nyomon követhetőség biztosítása.
• Az Intézmény minőségellenőrzési szabályrendszerének meghatározása.
• Részvétel belső auditokban, és annak lebonyolítása.
• A területre vonatkozó jogszabályok, törvényi előírások naprakész ismerete, szabályozási környezet folyamatos nyomon követése, implementálása.
• Reklamációk feldolgozása, kivizsgálása, javító intézkedések megtétele, megelőző tevékenységek támogatása.
• Az MSZ EN ISO 9001 integrált minőség és környezetközpontú irányítási rendszer irányítása, működtetése, felügyelete és folyamatos továbbfejlesztése.
• Minőségirányítási dokumentációk, jelentések készítése.
• Minőségirányítási rendszer kidolgozása, a rendszer felügyelete és fejlesztése, felelősség az előírások betartásáért. • Minőségirányítási projektekben való részvétel.
• Minőségirányítási dokumentációk, jelentések készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Minőségbiztosítási szakirányú végzettség,

        Szociális intézményben minőségirányítási területen szerzet - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

        Minőségügyi eszközök és technikák ismerete.

        Minőségirányítási szabványok és dokumentumok ismerete (ISO9001),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        HACCP ismerete

        Belső Auditori képzettség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kommunikációs, koordinációs, szervező és problémamegoldó képesség,,

        Jó szintű Megbízhatóság, precizitás.,

        Jó szintű Döntéshozatali képesség, gyakorlatias, problémamegoldó szemlélet.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zsuzsanna nyújt, a 0630-670-73-64 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. XI. ker. címére történő megküldésével (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3971/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Minőségirányítási koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. XI. ker. címére történő megküldésével (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3971/2016, valamint a munkakör megnevezését: Minőségirányítási koordinátor.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A 9-12. pontja szerint, továbbá az intézmény MU-IV-01 munkautasítása szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kamerdo.hu - 2016. november 25.

        www.budapest.hu - 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828901   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.