Mentálhigiénés munkatárs/csoportvezetői megbízással

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker

Mentálhigiénés csoportvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 117.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi,irányítja és ellenőrzi a lakók mentális, pszichés gondozását.Megszervezi az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását. Rész vesz az egyéni gondozási tervek elkészítésében és módosításában. Gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról a mentálhigiénés ellátás területén.A mentálhigiénés csoport által használt dokumentációk vezetését ellenőrzi, illetve vezeti.Szervezi és irányítja a lakók aktivitását segítő fizikai, szellemi, szórakoztató és kulturális tevékenységeket. Gondoskodik azok rendszerességéről és folyamatosságáról. Meghatározza, illetve a mentálhigiénés csoportba beosztott munkatársakkal egyezteti a havi,heti és napi feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, SZCSM/2000 rendeletben meghatározott képesítés,

        Idősek otthonában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Idősek otthonában szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mekes Mária nyújt, a 061 254-0020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/26/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Mentálhigiénés munkatárs/csoportvezetői megbízással.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/26/2016, valamint a munkakör megnevezését: Mentálhigiénés munkatárs/csoportvezetői megbízással.

vagy

        Elektronikus úton Csoltiné Reményi Teréz részére a csoltine.terez@pestiut.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elbírálás: A pályázatok elbírálására összehívott bizottság elbírálja, jegyzőkönyvet készít, értesíti a pályázatban résztvevőket az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824353   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.