Titkársági asszisztens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Titkársági asszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED, GYES időtartamá –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 27. “Titkársági feladatkör” I.- II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- jegyzőkönyvek elkészítése, - önkormányzati rendeletek és határozatok kezelése, - az alpolgármester(ek) és a főépítész munkájával összefüggő ügyviteli feladatok elvégzése, - közreműködik a Képviselő-testületi ülések előkészítésével kapcsolatos szervezési feladatokban, - közreműködik a protokoll események szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, valamint a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Középfokú képesítés, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet szerint II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Kiemelkedő szövegszerkesztési gyakorlat (gépírás)

        Önkormányzatnál szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sugár Anita osztályvezető nyújt, a 06-30/499-9040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13050/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13050/2016., valamint a munkakör megnevezését: Titkársági asszisztens.

        Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812914   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.