Esetmenedzser

Fonyódi Járási Szociális, Család-és Gyerekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fonyódi Járási Szociális, Család-és Gyerekjóléti Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8640 Fonyód, Fő utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A §-ban meghatározott tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség és a 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklet szerinti végzettség,

        Gyermekjóléti alapellátás, családsegítés területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,nyelvvizsgával befejezett végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        családterapeuta, mediátor végzetség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata,

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló feladóvevény fénymásolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Harkány Zsuzsanna Judit vagy Szász Alexandra Anna nyújt, a 85/560-212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fonyódi Járási Szociális, Család-és Gyerekjóléti Központ címére történő megküldésével (8640 Fonyód, Fő utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1465/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Fonyódi Járási Szociális, Család-és Gyerekjóléti Központ címére történő megküldésével (8640 Fonyód, Fő u. 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1465/2016, valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

        Elektronikus úton Szász Alexandra Anna részére a szockozpont@fonyod.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Harkány Zsuzsanna Judit vagy Szász Alexandra Anna , Somogy megye, 8640 Fonyód, Fő utca 43. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.fonyod.hu - 2016. szeptember 12.

        www.balatonfenyves.hu - 2016. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

ID: 2724380   Megjelentetés dátuma: 2016.09.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.