Állattenyésztési szakreferens

Földművelésügyi Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium
Mezőgazdasági Főosztályán

állattenyésztési szakreferens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónapos próbaidő kikötésével, 2018. június 15 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet 88. Mezőgazdasági ágazat irányítási és döntés-előkészítési feladatkör (I. besorolási osztály)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1. az állattenyésztési szakterületekhez kapcsolódó igazgatási, jogalkotási feladatok elvégzése; 2. egyes állattenyésztési ágazatok (különös tekintettel a lótenyésztési ágazat) tenyésztésszervezésével kapcsolatos feladatok elvégzése; 3. az FM által irányított ménesek tevékenységének irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás és egyéb belső szabályzatok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi szintű biológus, fizikus, vegyész, közgazdasági programozó vagy programtervező matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett gazdálkodási, közgazdasági szakon szerzett közgazdász szakképzettség.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Legalább 2 éves szakmai tapasztalat.

        Mezőgazdasági területen szerzett szakmai angol nyelv tárgyalóképes ismerete, minimum középfokú komplex nyelvvizsgával.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 1 éves agrár-közigazgatásban eltöltött szakmai tapasztalat.

        Agrár-környezetgazdálkodási, vagy állattenyésztési területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, terhelhetőség, elhivatottság, kezdeményezőkészség, lendületesség,

        fejlett problémamegoldó képesség, önálló és pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz.

        Motivációs levél a korábbi szakmai feladatok részletes ismertetésével.

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata.

        Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § szerinti, 90 napnál nem régebbi keltezésű, hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szobolevszki Tamás osztályvezető nyújt, a 06-1/795-3920 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/1337/2016. , valamint a munkakör megnevezését: állattenyésztési szakreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Minisztérium címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/1337/2016., valamint a munkakör megnevezését: állattenyésztési szakreferens.

        Elektronikus úton Személyügyi és Igazgatási Főosztály részére a szif.palyazat@fm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati dokumentumok szakmai előszűrését követően a kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A személyes interjún részt vett jelöltek a pályázat eredményéről elektronikus úton kapnak értesítést. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a tárgyrovatban feltüntetni, hogy „FM MgF pályázat_állattenyésztési szakreferens”, valamint a pályázat adatbázisban szereplő azonosítószámát: SZIF/1337/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 12.

ID: 2809840   Megjelentetés dátuma: 2016.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.