Munkacsoporti referens

Földművelésügyi Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium
EU és FAO Ügyek Főosztálya

munkacsoporti referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. november - 2018. április 27. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 35. pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság környezetvédelmi és mezőgazdasági döntéshozatali fórumain képviselendő tárgyalási álláspontok előkészítése és koordinációja, részvétel az európai uniós agrár- és környezetpolitikai anyagok előkészítésében és elemzésében, a minisztérium Európai Unióval kapcsolatos feladatainak támogatása, az EU vonatkozású kormány-előterjesztések kapcsán a minisztérium álláspontjának kialakításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi vagy főiskolai végzettség: Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség;,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, állam- és jogtudomány,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Európai Unióval kapcsolatos tanulmányok

        más európai uniós nyelv magas szintű ismetere

        közigazgatási alap-, szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló és csapatmunkára való alkalmasság,

        Jó szintű precizitás, szorgalom, önállóság,

        Jó szintű kommunikációs készség szóban és írásban,

        Jó szintű kapcsolattartó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        a pályázó által hivatkozott okiratok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az alkalmazás feltételeként előírt, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig eredetiben bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Barad Andrea nyújt, a +3617953972 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/1174/2016 , valamint a munkakör megnevezését: munkacsoporti referens.         Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Minisztérium címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/1174/2016, valamint a munkakör megnevezését: munkacsoporti referens.

        Elektronikus úton Forgács Beatrix részére a beatrix.forgacs@fm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a munkakör betöltéséről. A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754732   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.