Fejlesztő pedagógus

Fogyatékosok Otthona Zsira

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fogyatékosok Otthona Zsira

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9476 Zsira, Rákóczi F. utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egyéni fejlesztések megvalósítása a szocioterápiás (kiscsoportos) foglalkoztatás, szabadidős programok szervezése az otthonban élők ritmusa szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, SZCSM 1/2000. rendelet melléklete szerint legalább főiskolai végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettség igazolása, rövid szakmai önéletrajz, elérhetőség, nyilatkozat, hogy a bíráló bizottság megismerhesse a pályázatot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóthné Papp Piroska nyújt, a 06-30-506-5931 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fogyatékosok Otthona Zsira címére történő megküldésével (9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28-9/2016. , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Fogyatékosok Otthona Zsira címére történő megküldésével (9476 Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28-9/2016., valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

3 fős testület végzi a benyújtott írásos pályázat és a személyes meghallgatás alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vas Népe, Kisalföld - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.efozsira.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739499   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.