Belgyógyász

Foglalkoztató Intézet Darvastó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Foglalkoztató Intézet Darvastó

belgyógyász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8474 Csabrendek, 0438/3. hrsz .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény keretein belül végzendő orvosi feladatok ellátása, illetve erre vonatkozó adminisztrációs feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, belgyógyász,

        büntetlen előélet Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Belgyógyászként szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Orvosi diploma, OONYI-ba vételi kiskönyv és érvényes működési engedély másolata. A pályázó szakmai életrajza, három hónapnál nem régebbi a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dabronakiné Rózsás Ildikó nyújt, a 87/553-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Foglalkoztató Intézet Darvastó címére történő megküldésével (8331 Sümeg, Pf: 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 294-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: belgyógyász.         Postai úton, a pályázatnak a Foglalkoztató Intézet Darvastó címére történő megküldésével (8474 Csabrendek, 0438/3 hrsz. - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 294-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: belgyógyász.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról eseti bizottság javaslata alapján személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.darvasto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751387   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.