A cég rövid jellemzése

Zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú zdravotnú starostlivosť.