Élelmiszermérnök szakmai tanár

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

élelmiszermérnök szakmai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középfokú oktatás keretében húsipari szakmai elméleti és gyakorlati órák megtartása. Részvétel a szakmai munkaközösség és a nevelőtestület munkájában. A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskola élelmiszermérnök és pedagógus szakképesítés, húsipari képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Munkaköri egészségügyi alkalmasság

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Élő, aktív, minimum B1-es szintű angol vagy német nyelvtudás

        Nemzetközi projektekben való részvételi hajlandóság

        Középiskolában, szakiskolában töltött szakmai gyakorlat

        Megváltozott munkaképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, europass-formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével

        Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja

        Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Illés Zsuzsanna tanügy-igazgatási főigazgató-helyettes nyújt, a +1-433-1200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv41/2016. , valamint a munkakör megnevezését: élelmiszermérnök szakmai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 4/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv41/2016., valamint a munkakör megnevezését: élelmiszermérnök szakmai tanár.

        Elektronikus úton FM KASzK pályázatkezelő részére a kaszk.irattar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A főigazgató-helyettes felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        FM KASzK

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv/41/2016., valamint a munkakör megnevezését: élelmiszermérnök szakmai tanár. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 1106 Budapest, Maglódi út 4/b, illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822427   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.