Gondnok

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

FM KASzK tagintézménye - Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolája és Kollégiuma

gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézményhez tartozó épületek, valamint területek műszaki és üzemeltetési feladatainak ellátása, ellenőrzése. Rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktív részvétel. Raktárkezelés. Leltárfelelősség. Esetleges kisebb karbantartási teendők ellátása, jogosítványának megfelelően személy- és áruszállítási feladatokban részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakközépiskolai érettségi és vagy épületüzemeltetéssel kapcsolatos szakmunkás/OKJ szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar állampolgárság

        Munkaköri egészségügyi alkalmasság

        Büntetlen előélet

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

        Megváltozott munkaképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs- és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, europass-formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével

        Szakmai végzettséget, jogosítványt igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja

        Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Karolina tagintézmény-vezető nyújt, a 06-1-273-27-40 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv32/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gondnok.         Postai úton, a pályázatnak a FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 4/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv32/2016., valamint a munkakör megnevezését: gondnok.

        Elektronikus úton FM KASzK pályázatkezelő részére a kaszk.irattar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A tagintézmény-vezető felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        FM KASzK

        FM KASzK, Varga Márton SzKI

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv/32/2016., valamint a munkakör megnevezését: gondnok. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK, Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60., illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 13.

ID: 2767399   Megjelentetés dátuma: 2016.10.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.