Élelmezésvezető

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

FM KASzK tagintézménye - Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Vác

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Telep utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az étkeztetés ellátására létrehozott szervezeti egység irányítása, a dolgozók munkájának szervezése, felügyelete, ellenőrzése. A főzőkonyha működésének biztosítása, az étkeztetés zökkenőmentes és időben történő megszervezése. A beszerzések költséghatékony megtervezése, nyomon követése, a konyhára beérkező nyersanyagok átvétele, készletbe történő felvétele, a kiadott élelmiszerek könyvelése. A mindenkor hatályos élelmiszerbiztonsági szabályozások nyomon követése, intézményünkben történő alkalmazása. HACCP rendszer működtetése. Szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. Étlaptervezés - az egészséges étkeztetéssel kapcsolatos szempontok kiemelt figyelembe vételével. Intézménybe érkező külsős csoportok élelmezésének megszervezése. Tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartása és betarttatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, élelmezésvezető, vagy dietetikus szakképesítés, vagy vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést – való dokumentált jártassággal kell rendelkeznie, vagy vendéglátóipari szakközépiskolai érettségivel, vagy érettségivel és szakács szakképesítéssel kell rendelkeznie, mely esetben legalább tíz éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést – való dokumentált jártasság szükséges,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Megváltozott munkaképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, europass-formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével

        Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Gyakorlati idő igazolás

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja

        Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bank Júlia mb. gazdasági főigazgató-helyettes nyújt, a +1-433-1200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv33/2016. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 4/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv33/2016., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton FM KASzK pályázatkezelő részére a kaszk.irattar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A mb. gazdasági főigazgató-helyettes felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        FM KASzK

        FM KASzK, Táncsics Mihály SzKI

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv/33/2016., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK, Táncsics Mihály Szakképző Iskola 2600 Vác, Telep utca 2-4. és tangazdasága 2133 Sződliget, Floch puszta, illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761594   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.