Pszichológus

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete Tököl

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete Tököl

Pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2316 Tököl, Ráckevei út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pszichológusi tevékenységet végez az intézetben a fogvatartottak valamint az intézet személyi állománya körében.Elvégzi a befogadási szűrővizsgálatokat, valamint az egyéb célzott pszichológiai vizsgálatokat.Együttműködik a reintegrációs és egészségügyi szakterülettel, tájékoztatást nyújt a fogvatartottakkal kapcsolatos megállapításairól, javaslatot tesz a szükséges kezelési módokra. Folyamatos figyelemmel kíséri a fogvatartottak hangulatát befolyásoló tényezőket, a prizonizációs ártalmak enyhítése és az optimális alkalmazkodás érdekében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pszichológus, MA fokozatú,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Szóbeli és írásbeli kommunikációs képzés,

        Jó szintű Probléma-megoldó készség,

        Jó szintű Konfliktus-kezelő képesség,

        Jó szintű Váratlan helyzetek adekvát kezelése,

        Jó szintű Stressztűrés,

        Kiváló szintű Hivatástudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, szakmai önéletrajz

        Állami, szakmai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok másolata

        Beosztásra vonatkozó elképzeléseit, szakmai célkitűzéseit

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Géczi Noémi bv. őrnagy nyújt, a 0624503116, 0624503118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete Tököl címére történő megküldésével (2316 Tököl, Ráckevei út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30513-2/307-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete Tököl címére történő megküldésével (2316 Tököl, Ráckevei út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30513-2/307-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

vagy

        Elektronikus úton Géczi Noémi bv. őrnagy részére a tokol.uk@bv.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833724   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.