Dajka

Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9431 Fertőd, Mentes Mihály utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásban meghatározottak alapján dajkai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        dajka képzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, Motivációs levél, Végzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Holperné Csigó Andrea nyújt, a 06 20/40 66 534 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9431 Fertőd, Madách sétány 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9431 Fertőd, Madách sétány 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120/2016, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton Holperné Csigó Andrea részére a tunderkert@fertod.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fertőd Város Honlapja - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761633   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.