Kurátor

Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre
Képzőművészeti Osztály

kurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kortárs magyar és nemzetközi képzőművészeti kiállítások kurátori munkáinak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, esztétika vagy művészettörténet szak,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        kiállítási referenciákkal - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű íráskészség és kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, szakmai önéletrajz referenciák megnevezésével, egy már megjelent vagy kéziratban lévő szakmai szöveg, illetve szövegrészlet (max. 20ezer karakter terjedelemben) képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/718/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/718/2016, valamint a munkakör megnevezését: kurátor.

        Elektronikus úton titkarsag@muzeumicentrum.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elektronikus benyújtás a pályázatban előírt dokumentumok beszkennelésével és megküldésével érvényes. A kinevezésről pályázat előkészítő bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt. Az előkészítő bizottság a pályázatok előszűrése után fennmaradó pályázók részére szakmai interjút szervez. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813164   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.