Uszodamester/Úszómester

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

Uszodamester/Úszómester

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- fürdőszolgáltatás teljes körű úszómesteri / uszodamesteri feladatainak ellátása,
- medencetér folyamatos felügyelete,
- mentési feladatok ellátása, - elsősegélynyújtás,
- folyamatos rend és tisztaság fenntartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, • a 37/1996 X.18. NM rendelet előírásainak megfelelő Uszodamesteri, vagy Úszómesteri vizsga, középfokú végzettség előnyt jelent,

§         erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Középfokú képesítés, • vízvisszaforgató berendezés-kezelői, vagy uszodagépész végzettség; ,

§         • Úszómesteri / Uszodamesteri szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/M/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Uszodamester/Úszómester. §         Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ címére történő megküldésével (1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/M/2016, valamint a munkakör megnevezését: Uszodamester/Úszómester.

§         Elektronikus úton Tamás Margit részére a palyazat@intezmenyuzemeltetes.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 18.

ID: 2656831   Megjelentetés dátuma: 2016.07.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.