Oktatás technikus

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

Oktatás technikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1095 Budapest, Mester utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Üzemeltetési Központhoz tartozó intézményekben a technikai gépek (hangosítók, fénymásoló, beléptető rendszer) karbantartása. Videók, hangfelvételek rögzítése. Színjátszó csoport munkájának segítése a hang és fényrendszerek létrehozásában, fejlesztésében, működtetésében, a szükséges hangeffektusok, bejátszandó zenék és szövegek elkészítésében, műsorok adathordozókon való rögzítése. Pedagógusok részére hanganyagok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Műszaki képesítés,

§         - Magyar állampolgárság -Erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, - Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Műszaki végzettség,

Elvárt kompetenciák:

§         magas szintű tolerancia, jó kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/4/M/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Oktatás technikus. §         Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ címére történő megküldésével (1095 Budapest, Mester utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/4/M/2013, valamint a munkakör megnevezését: Oktatás technikus.

§         Elektronikus úton Tamás Margit részére a palyazat@intezmenyuzemeltetes.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. október 21.

ID: 1596456   Megjelentetés dátuma: 2013.10.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.