Óvodapedagógus

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.01.-2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, fényképes önéletrajz, iskolai bizonyítványok, motivációs levél,nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagok az eljárásban részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobosné Kerepeczki Mária nyújt, a 06209299747 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F2428/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F2428/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Dobosné Kerepeczki Mária részére a mesevarovi@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Dobosné Kerepeczki Mária, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés jogkör és a munkáltatói jogkör gyakorlója a döntéshozó, a benyújtott pályázathoz pályázati feltételeknek való hiánytalan megfelelés és a pályázatot elbíráló bizottság pozitív elbírálása esetén személyes meghallgatás.
A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.felsopakony.hu - 2016. szeptember 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 22.

ID: 2735286   Megjelentetés dátuma: 2016.09.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.