Közösségszervező/könyvtáros

Felsőörs Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Felsőörs Község Önkormányzata

közösségszervező/könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

rendezvények szervezése, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, könyvtári szolgáltató hely vezetése helyi újság és honlap szerkesztése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közművelődési és/vagy könyvtári munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        Előnyt jelent a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet 1. mellékletében meghatározott közművelődési és/vagy könyvtári munkakörök betöltéséhez előírt képesítések valamelyikének megléte.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Felsőörs település ismerete

        Kiváló szintű hivatástudat

        önálló munkavégzés

        Kiváló szintű megbízhatóság

        Kiváló szintű terhelhetőség

        Kiváló szintű írásbeli és kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakirányú szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Balázs nyújt, a 87-577-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőörs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/19-13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közösségszervező/könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Felsőörs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/19-13/2016, valamint a munkakör megnevezését: közösségszervező/könyvtáros.

és

        Elektronikus úton Szabó Balázs részére a onkormanyzat@felsoors.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázatokat véleményezi az önkormányzat Humán Bizottsága.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Faluház hirdetőtáblája, önkormányzat honlapja - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsoors.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757907   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.