Osztályvezető

Felső-Szabolcsi Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Felső-Szabolcsi Kórház
Informatikai és Dokumentációs Osztálya

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kórház informatikai szervezetének irányítása, az informatikai üzemeltetési feladatok szervezése, a hardver és szoftver környezet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, a zökkenőmentes üzemvitel kialakítása, a hatályos jogszabályi követelmények szerinti belső szabályozó eszközök, nyilvántartások tovább fejlesztésével, illetve aktualizálásával kapcsolatos feladatok irányítása, javaslattétel a szervezet komplex informatikai struktúrájának bővítésére, a fejlesztendő területek és folyamatok meghatározása, részvétel a megvalósításban, kapcsolattartás és együttműködés a kórház menedzsmentjével, külső szakmai szervezetekkel, a szakterületen közreműködő partnerekkel, közreműködés a szakterületi szerződések előkészítésében, az informatikai célú közbeszerzések szakmai tevékenységében, aktív együttműködés az intézmény fejlesztési projektjeinek előkészítésében és megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség és menedzser végzettség,

        költégvetési intézménynél informatikai területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        költégvetési intézménynél informatikai területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        informatikai projektek megvalósításában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó kommunikációs készség, megbízható, felelősségteljes személyiség, önállóság, proaktivitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz,motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai program a szervezeti egység működtetését illetően, hozzájáruló nyilatkozat, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a +36 45 502 120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 163/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 163/2016, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton Csik Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757496   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.