Ápolási Igazgató

Felső-Szabolcsi Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Felső-Szabolcsi Kórház

ápolási igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődése céljából az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése. Költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén. Az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfeleltetés biztosítására. Biztosítja a szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a mindenkor érvényben lévő minimum rendelet figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló, és okleveles egészségügyi menedzser végzettség,

        Ágy melletti ápolói - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tudományos munkában való részvétel

        egészségügy kontrolling rendszerének ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz,motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan, hozzájáruló nyilatkozat, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csik Bernadett nyújt, a +36 45 502 115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 161/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Ápolási Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 161/2016, valamint a munkakör megnevezését: Ápolási Igazgató.

        Elektronikus úton Csik Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 25.

ID: 2736982   Megjelentetés dátuma: 2016.09.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.