Osztályvezető főorvos

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Újszülött-, Csecsemő és Gyermekgyógyászat

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Újszülött-, Csecsemő és Gyermekgyógyászati osztály tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Orvostudományi egyetemi diploma, csecsemő-gyermekgyógyászati, csecsemő-gyermekgyógyászati intenzív terápia, neonatológia szakvizsga,

        Büntetlen előélet, graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat, vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tudományos minősítés, egyéb ráépített szakvizsga, idegen nyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz kérjük csatolni: részletes szakmai önéletrajz, szakmai elképzelések, vezetői koncepció, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Reiber István orvosigazgató nyújt, a 22/535-683 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/16179/2016 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/16179/2016, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház honlapja - 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812991   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.