Közegészségügyi járványügyi szakügyintéző

Fejér Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Kormányhivatal
Móri Járási Hivatal

közegészségügyi járványügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Ady Endre utca 28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 70. Közegészségügyi-járványügyi, környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelőző, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészségmegőrzési és -megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs és hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

• Jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatainak ellátása.
• Hatósági nyilvántartások vezetése.
• Hatósági ellenőrzések végzése.
• Közegészségüggyel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása.
• Intézkedés, illetve intézkedés kezdeményezése a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása, valamint a közegészségügyi ártalmak megelőzését szolgáló felvilágosító tevékenység területén.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Népegészségügyi szakmai feladatok, és hatósági ügyintézés egészségügyi-államigazgatási jogkörben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Népegészségügyi ellenőr/közegészségügyi-járványügyi ellenőr/felügyelő szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Idegen nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Közigazgatásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga

        "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz; • motivációs levél; • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; • erkölcsi bizonyítvány; • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok; • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását;

        nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bella Ferenc helyettesítő osztályvezető nyújt, a 06-22-511-720 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/04/5236-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közegészségügyi járványügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/04/5236-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: közegészségügyi járványügyi szakügyintéző.

vagy

        Személyesen: Csákvári Ilona hivatalvezető, Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

• Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. • A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről, a kinevezésre 6 hónap kikötésével kerül sor. • A személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok.
• A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fejér Megyei Hírlap - 2016. október 14.

        Fejér Megyei Hírlap - 2016. október 15.

        www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer - 2016. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772072   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.