2 fő ápoló

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

2 fő ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8154 Polgárdi-Tekerespuszta, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben élő értelmi akadályozott felnőttek egészségügyi alapápolási és szakápolási tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírtak,,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai valamint szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajduné Reith Mónika nyújt, a 06-22-576-210, 06-30-620-8006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8154 Polgárdi-Tekerespuszta, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-26/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8154 Polgárdi- Tekerespuszta, - - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-26/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő ápoló.

        Elektronikus úton Hajduné Reith Mónika részére a iszi.tekeres@fejerszgy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hajduné Reith Mónika, Fejér megye, 8154 Polgárdi-Tekerespuszta, . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmiszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 25.

ID: 3320354   Megjelentetés dátuma: 2018.02.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.