Pszichológus

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, IV. számú szakmai egység, Dég

Pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8135 Dég, Szabadság tér 7.

Fejér megye, 8135 Dég, Széchenyi utca 13.

Fejér megye, 8135 Dég, Bem utca 11.

Fejér megye, 8132 Lepsény, Jókai Mór utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A lakásotthonban elhelyezett gyermekekkel való egyéni és csoportos foglalkozás, állapotfelmérés, terápiás szükségletek meghatározása, vizsgálatok. Lakásotthon dolgozóival való együtt működés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pszichológus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget/végzettségeket igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 545454 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 545454, valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

        Elektronikus úton Deresné Tanárki Mária igazgató részére a fmgyk@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757908   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.