1 fő óvodapedagógus

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda

1 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Szent István Tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodás korú gyermekek nevelése, oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány ( 30 napnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Antalné Simon Erika nyújt, a 06-70/6006693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda címére történő megküldésével (4900 Fehérgyarmat, Szent István Tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FEO-63/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS.         Postai úton, a pályázatnak a Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda címére történő megküldésével (4900 Fehérgyarmat, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FEO-63/2016, valamint a munkakör megnevezését: 1 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS.

        Személyesen: Kanyó Istvánné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Szent István tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813077   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.