Adóügyi ügyintéző

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9321 Farád, Fő utca 21.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet I/19. Pénzügyi számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, középiskolai gazdasági vagy pénzügyi végzettség,

        Önkormányzati adóhatósági területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        ÖNKADÓ program ismerete

        ASP program ismerete megszerzésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy másolata, vagy igénylőlap másolata vagy nyilatkozat

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfi Zoltánné nyújt, a 06 96/279-142, 06 70/3871333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9321 Farád, Fő utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1120/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9321 Farád, Fő utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1120/2016., valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Az illetmény a vonatkozó jogszabályok szerint kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831999   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.