Óvodapedagógus

Faddi Kismanók Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Faddi Kismanók Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű a helyettesítendő óvodapedagógus távolléte idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Templom utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Faddi Kismanók Óvodában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bitay Ágota óvodavezető nyújt, a 06-74-446-617 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Faddi Kismanók Óvoda címére történő megküldésével (7133 Fadd, Templom utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 355/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Kismanók Óvoda címére történő megküldésével (7133 Fadd, Templom utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 355/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Bitay Ágota óvodavezető részére a templomiovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az óvodavezető választja ki.
A döntésről a pályázókat az elbírálást követően azonnal értesíti.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fadd Nagyközség Honlapja - 2016. november 23.

        Közigállás Honlap - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826266   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.