Költségvetési ügyintéző

Etyek Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Etyek Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi csoport

Költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Körpince köz 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, közreműködés a költségvetés tervezésében, beszámoló és zárszámadás készítésében, nyilvántartások vezetése, banki utalások és bizonylatolásuk. Pályázatok lebonyolításában, elszámolásában való közreműködés, kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetése, átutalások, számlázások teljesítése, leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, kötelezettségvállalások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről, valamint az Etyeki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Az I. besorolási osztályba: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy

        A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintéző informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ivanyik Andrea nyújt, a 06/22-353-633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Etyek Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2091 Etyek, Körpince köz 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 205/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Etyek Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2091 Etyek, Körpince köz 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 205/2018, valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Dr. IvanyikAndrea részére a jegyzo@etyek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Ivanyik Andrea, Fejér megye, 2091 Etyek, Körpince köz 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Etyek Nagyközség Jegyzője átnézi, kiválasztja a meghallgatandó jelöltek körét, és ezt követően dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.webetyek.hu - 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.webetyek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 20.

ID: 3316500   Megjelentetés dátuma: 2018.02.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.