Óvodapedagógus

Eszterlánc Óvoda - Dunakeszi

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eszterlánc Óvoda - Dunakeszi

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal utca 4-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai programmal való azonosulás. A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése.A gyermekek testi épségének megóvása, erkölcsi védelme, személyiségük fejlesztése. A szülőkkel való korrekt kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        művészeti program ismerete - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai hozzáértés, kommunikáció, konstruktív együttműködés, probléma megoldás, elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterlánc Óvoda - Dunakeszi címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi- Eszterlánc Óvoda, Budai Nagy Antal utca 4-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-1122/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterlánc Óvoda - Dunakeszi címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Vasút utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-1122/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Kocsisné Mirkovszki Judit részére a eszterlanctagvez@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A dokumentumok feldolgozása után egyéni beszélgetés, teszt kitöltés, majd elbírálás

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        dunakeszi.hu - 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828176   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.