Igazgató

Eszterházy Károly Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1074 Budapest, Rákóczi út 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetői feladatainak ellátása. Az OPKM munkájának a munkaterv, az ügyrend, a jogszabályok és a belső intézeti szabályoknak megfelelő irányítása. Az intézmény fejlesztési koncepciójának kidolgozása, megvalósítása. A gyűjtemény gyarapításával, feldolgozásával, megőrzésével és szolgáltatásával kapcsolatos feladatainak koordinálása. A pályázatok szakmai tervének és költségvetésének, valamint megvalósításának irányítása. A szakirodalmi szolgáltatásokkal, valamint a pedagógiai tájékoztatással kapcsolatos feladatok összehangolása. A szakmai szervezetekkel, a pedagógusképző intézményekkel történő kapcsolattartás és együttműködés biztosítása. Az országos szakmúzeumi feladatok koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szakirányú (könyvtárosi, pedagógusi) és felsőfokú társadalomtudományi végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Legalább 10 éves szakmai gyakorlat.

        Legalább 5 éves vezetői tapasztalat.

        Kutatói területen szerzett tapasztalat.

        Oktatói tevékenység felsőoktatásban / felnőttképzésben.

        Könyvtári minőségfejlesztés területén szerzett tapasztalat.

        Legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtárral és olvasással kapcsolatos országos vizsgálatok terén szerzett tapasztalat.

        Nemzeti könyvtárban folytatott tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati szöveg;szakmai önéletrajz;személyi adatlap; az egység vezetésével kapcsolatos tervek és azok megvalósulására vonatkozó elképzelések, különös tekintettel a bevételtermelő képességének fokozására vonatkozó elképzelések kifejtve 3 oldalban. Végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos munkák jegyzéke; büntetlen előélet igazolása (3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 328/HEO/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 328/HEO/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

        Elektronikus úton Humánerőforrás Szolgáltatói Osztály részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

"2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer"

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 2.

ID: 3205025   Megjelentetés dátuma: 2017.10.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.